22 mart 2020 kamu çalışma saatlerinin esnetilmesi

Bugün itibarı ile kamu çalışma saatleri yayınlanan bir genelge ile esnetildi.

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge....

https://t.co/XTPnq0WZQl